Informatie

Voor de jeugd zijn de training/speel tijden op de vrijdagavond:

  • Tot ca. 12 jaar van 18.15 tot 19.15 uur
  • Vanaf 12 jaar van 19.15 tot 20.15 uur

Voor de volwassenen is het vrij spelen op:

  • Dinsdagavond van 20.00 tot 21.15 uur
  • Donderdagavond van 20.00 tot 21.15 uur

We gebruiken de kleine zaal van sporthal “De Hulsebosch”.

Inschrijfvoorwaarden en contributie:

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.
Wordt u tussentijds lid, dan wordt er een evenredig deel van de contributie berekend.
De contributie wordt middels automatische incasso per kwartaal geïnd.

De contributie per kwartaal bedraagt:

– Aspiranten (jeugd t/m 12 jaar)       : € 21,-

– Junioren (13 t/m 18 jaar)                   : € 26,-

– Senioren (vanaf 19 jaar)                     : € 32,-

Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk door middel van een schriftelijk verzoek aan het secretariaat met inachtneming van een opzegtermijn van één kwartaal.

Mensen die overwegen om lid te worden van de vereniging mogen eerst twee weken “proefspelen”, de vereniging stelt hiervoor rackets beschikbaar. Hierna dient men zich aan te melden via de trainer of het secretariaat (inschrijfformulieren zijn in de sporthal aanwezig). Hierna wordt verwacht dat je zelf een racket aanschaft. De shuttles worden door de vereniging beschikbaar gesteld.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Woont u in de gemeente Westerveld en heeft u minderjarige kinderen? Dan biedt de gemeente een aantal regelingen waar u als ouder gebruik van kunt maken als u een lager inkomen heeft. Eén van die regelingen is het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie, kleding en eventuele attributen voor uw kind. Hiervoor is in het Jeugdfonds Sport & Cultuur een bedrag van maximaal €225,- per kind per jaar beschikbaar. U kunt dit bedrag aanvragen via een tussenpersoon. Kim ten Klooster, beweegcoach van de gemeente Westerveld, is één van die tussenpersonen. U kunt contact met haar opnemen via: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl