INFO

De trainingstijden op vrijdagavond zijn als volgt:

  • jeugdspelers (basisschool) van 18.15 tot 19.15 uur
  • oudere jeugd (voortgezet onderwijs) van 19.15 tot 20.15 uur

Speeltijden vrij spelen:

  • Dinsdagavond van 20.15 tot 21.30 uur
  • Donderdagavond van 20.00 tot 21.15 uur

We gebruiken de kleine zaal van sporthal “De Hulsebosch”.

Inschrijfvoorwaarden en contributie:

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.
Wordt u tussentijds lid, dan wordt er een evenredig deel van de contributie berekend.
De contributie wordt middels automatische incasso per kwartaal geïnd.

De contributie per kwartaal bedraagt:

– Aspiranten (jeugd t/m 12 jaar)       : € 19,-

– Junioren (13 t/m 18 jaar)                   : € 24,-

– Senioren (vanaf 19 jaar)                     : € 32,-

– Gezinsabonnement                              : € 55,-

Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk doormiddel van een schriftelijk verzoek aan secretariaat met inachtneming van een opzegtermijn van één kwartaal.

Mensen die overwegen om lid te worden van de vereniging mogen eerst twee weken “proefspelen”, de vereniging stelt hiervoor rackets beschikbaar. Hierna dient men zich aan te melden via de trainer of het secretariaat (inschrijfformulieren zijn in de sporthal aanwezig). Hierna wordt verwacht dat je zelf een racket aanschaft. De shuttles worden door de vereniging beschikbaar gesteld.